Български митрополити от македония, Козма Дебърски първи седнал отляво