български митрополити от македония, козма дебърски първи седнал отляво