Select Page

Автор: Георги Харизанов

(Необявената) война срещу бизнеса

Проблемите не винаги имат един унифициран произход или катализатор, нито пък винаги имат своето единствено решение. Особено в политиката. Проблемът с необявената война срещу българския бизнес, например, която се води особено отчетливо в последните месеци, е породен от няколко основни причини: Много от българските партии всъщност НЕ са политически. Липсата на идеология и на политическа доктрина поражда хаотични ходове, а усещането за фалшификат води до непрестанен подтик към популизъм, с който отново да бъде спечелено одобрението на широките народни маси. А те отново да гласуват за поредната група по интереси, облечена в някакво име, лозунг и цвят. Много от...

Read More

Вземи му концесията! Ограби му мандрата!

Незнайно коя година подред българският туризъм бележи ръст. За да не присипваме уважаемия читател със статистики и трудносмилаеми цифри, нека само отбележим, че българският туризъм генерира годишни приходи в размер на 6 милиарда лева, като за миналата година увеличението на броя туристи, посетили България, е с над 15%. Ако се запитате много или малко са 6 милиарда лева, нека кажем, че бюджетът на МВР е 1,3 милиарда, бюджетът на отбраната  –  1,16 милиарда, на образованието – 3,35 милиарда.   Тоест туризмът като сектор генерира средствата, достатъчни да покриват разходите за сигурността Ви и за образованието на децата Ви. Дотук...

Read More

SJW – Когато от справедливостта остане само социализма

Социалната справедливост: Понятие, възникнало във векове назад, и определящо връзката индивид – общество. В която връзка да се определи балансът между изпълнението от страна на индивида на неговите социални роля и задължения, и предоставянето от страна на обществото на базовите ползи от взаимодействието и обединението на индивидите. Като всяка толкова обща и мащабна дефиниция социалната справедливост има много тълкувания и интерпретации, вариращи в отношението си към ролята на индивида и справедливото разпределение на благата, както и към овластяването и употребата на властта и силата. Различните философи и политици са влагали различен смисъл и идеи в понятието „социална справедливост“. От...

Read More

Омразата не е прагматична. Главата в пясъка – също

Не мразя Съжалявам, но не мразя циганите. Някой веднага би казал, че имам всички основания да мразя. И сигурно е прав, не знам. Не мразя циганите когато ме хваща яд, че майка ми упорито отказва да живее в България. Не мразя циганите и когато помагам на брат ми за наема, защото след две нападения и няколко кражби от колата му, той пък отказва да живее до виетнамските общежития. Не мразя циганите и в дните, в които не виждам добре, вие ми се свят и ушите ми пищят, сякаш съм застанал под излитащ самолет.   Не мразя и либералите и...

Read More

И ти си прав

Дали поради ожесточението напоследък, дали поради възможността да общуваме в реално време, но някак си се навъдиха прекалено много носители на Абсолютната Истина. Хора, с които спор е непостижим, невъзможен и за съжаление безпредметен. Въпреки че би бил интересен и смислен.   Та бих искал да поздравя носителите на абсолютната истина с една любима история от блога на покойния Александър Божков. Белким чрез хумора се подсетим, че абсолютната истина е абстрактно понятие и многото гледни точки обогатяват, а не опорочават средата. Та, притчата: Двама спорели за земя. Отиват при валията, за да реши спора. Влизат, валията ги посреща, помощникът...

Read More

Фейсбук:

Подкрепете ни

Бюлетин

Мисъль ТВ