mm
Кирил Чуканов

Роден през 1984 г. Възпитаник на НГДЕК "Константин-Кирил Философ".. Следвал история и политология в Софийския и Лайпцигския университети. Специализирал в Хумболтовия университет. Специалист по германо-български отношения. Съпредседател на Движение Обществен натиск и член на Атлантическия съвет на България.

Quo Vadis, Domine?

Изповедта на един „протестър“ През последните месеци мнозина направиха нещо като лични откровения. Преобладаваха две…