mm
Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов е управляващ партньор в Industry Watch. Завършил е Университет за национално и световно стопанство.