Select Page

Автор: Лъчезар Томов

Парадоксите на скептицизма

Скептицизмът в науката и неговото отношение към съществуването или несъществуването на Бог съдържа у себе си множество противоречия, изразени чрез тезите на видни фигури като Стивън Хокинг и Карл Сейгън, които ще бъдат илюстрирани и обяснени. Противоречията започват още с дефиницията на скептицизма и претенцията за научност, която той носи със себе си и продължават с отношението към човека и неговата значимост, за да завършат с отношението към науката, което се описва най – добре като религиозно. Какво е скептицизъм – да се отнасяш със съмнение и неверие към предлаганата теза. Скептичността към религията е недоверие и съмнение в...

Read More

Стажът като индикатор за успех

Бизнесът в България отвори темата за „клас прослужено време“, което представлява надбавка към заплатата, пропорционална на годините стаж, като дискриминационна и вредна за икономиката мярка. Младите, кадърни специалисти са ощетени спрямо възрастните некадърни работници, чиято основна заслуга е, че са на същата работа от години. Спорът разкри базово незнание на теория на вероятностите и статистика у работодателите у нас. Това не е нещо специално, а масов проблем в западните държави, дължащ се на схващанията на класическия либерализъм за рационалния, безпогрешен човек и детерминистичната природа на събитията. Младите носят новото, което напълно отрича старото, без да наследи нищо от него,...

Read More

Част X – Иманентни принципи и ценности на консерватизма

Част X от монументалния труд на Лъчезар Томов за консерватизма, либертарианството, либерализма и сложните системи (от десет части) Предговор Част I Част II Част III Част IV Част V Част VI Част VII Част VIII Част IX   Иманентни принципи и механизми Твърдението, че консерватизмът брани статуквото, а либерализмът внася промените е по същество погрешно, както е видно от творчеството на Едмънд Бърк: „Държава без средства за някаква промяна е без средствата за собственото си съхранение“ Консерватизмът и либерализмът са два аспекта на развитието на сложните системи. Първият е ориентиран към миналото, вторият – към бъдещето. Първият е свързан...

Read More

Част IX – Бърк, Дьо Местр и модерният консерватизъм

Част IX от монументалния труд на Лъчезар Томов за консерватизма, либертарианството, либерализма и сложните системи (от десет части) Предговор Част I Част II Част III Част IV Част V Част VI Част VII Част VIII Консерватизмът като естествен отбор на идеи и Бърк Забележителното в писмената история на консерватизма е, че неговият създател е бил известен либерал до момента на Френската революция. Едмънд Бърк, който защитава Американската революция, е бащата на писмения политически консерватизъм. Ударението върху „писмена“ история е защото този консерватизъм е практика дотогава, но не и теория. Естественият отбор на идеи създава колекция от евристики, но не...

Read More

Част VIII – Волтер, Лаплас и просвещенският либерализъм

Част VIII от монументалния труд на Лъчезар Томов за консерватизма, либертарианството, либерализма и сложните системи (от десет части) Предговор Част I Част II Част III Част IV Част V Част VI Част VII   Просветлението е епохата на механистичното и детерминистично мислене, въплътено от Лаплас, който заявява на Наполеон, че Слънчевата система е стабилна и не е нужен Бог, за да я поддържа[i]. Бъдещето ѝ, както и това на цялата Вселена за него може да бъде прогнозирано неограничено, защото това е просто една голяма машина. Трябва да минат векове, преди Лоренц да опровергае това рационалистично схващане (оказва се, че...

Read More

Фейсбук:

Подкрепете ни

Бюлетин

Мисъль ТВ