mm
Лъчезар Томов

Лъчезар П. Томов, доктор, главен асистент в НБУ-София (департамент Информатика), работи в софтуерната индустрия от 2008-а г., участвува в проекти на ЦАУР (център за анализ и управление на рисковете) като математик и програмист

Математика на пола

Математика на биологичните полове Половете и сексуалността на човека го разделят по класове, определени от…

125 Shares