mm
Светослав Александров

Светослав Александров е доктор в областта на физиологията на растенията, администратор на уебсайта за космонавтика КОСМОС БГ, автор на научно-популярната книга "Космическа колонизация - неосъществената мечта" и художествената "Сред пясъците на Саркания", доброволец на Български християнски студентски съюз (БХСС). В свободното си време обича да чете книги и да се занимава с християнска апологетика.