Select Page

Автор: Турхан Апдула

Фондацията (не по Азимов)

На 30.05.2017 г. се провежда общо събрание на акционерите (ОСА) на „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ  – публична компания, чиито ценни книга се търгуват на борсата. На пръв поглед нищо интересно, защото компанията е една от много на Българската фондова борса (БФБ). Интересното идва когато погледнем, кои акционери се отзовали на поканата за събранието: Америка за България; УПФ Съгласие; УПФ Доверие; ДПФ Доверие. Кои са „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ Компанията е основана през 2006 г. Предметът на дейност на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ, съгласно нейния устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни...

Read More

Фейсбук:

Подкрепете ни

Бюлетин

Мисъль ТВ